Trang sản phẩm VDTVietNam.vn VDTVietNam.vn - Công ty TNHH Dữ Liệu Viễn Thông Việt Nam http://vdtvietnam.vn/news.html Muasamso: http://Muasamso.com.vn , Powered by Aznet Group: aznetgroup@gmail.com http://backend.userland.com/rss Muasamso.com.vn:http://Muasamso.com.vn/rss Android TV Box Android TV Box biến chiếc TV nhà bạn thành Smart-TV http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=433 Thu, 01 Aug 2013 01:50:10 GMT Card nâng cấp 08 CO - 832 VK Card nâng cấp 08 trung kế cho tổng đài IKE - 832 VK http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=432 Tue, 03 Apr 2012 02:55:41 GMT Card nâng cấp 08 EXT- 832 VK Card nâng cấp 08 máy nhánh cho tổng đài IKE - 832 VK http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=431 Tue, 03 Apr 2012 02:53:58 GMT Card nâng cấp 08 CO - 816 DK Card nâng cấp 08 trung kế cho tổng đài IKE - 816 DK http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=430 Tue, 03 Apr 2012 02:51:42 GMT Card nâng cấp 08 EXT- 816 DK Card nâng cấp 08 máy nhánh cho tổng đài IKE - 816 DK http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=429 Tue, 03 Apr 2012 02:49:54 GMT Card nâng cấp 08 CO- 816 BC Card nâng cấp 08 trung kế cho tổng đài IKE - 816 BC http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=428 Tue, 03 Apr 2012 02:47:07 GMT Card nâng cấp 08 EXT- 816 BC Card nâng cấp 08 máy nhánh cho tổng đài IKE - 816 BC http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=427 Tue, 03 Apr 2012 02:45:19 GMT Tổng đài IKE - 832 VK Tính năng sản phẩm:Lưu giữ các thông tin gọi vào và gọi đi từ các máy nhánh. Nhận tín hiệu cuộc gọi từ nơi khác gọi vào. Sau khi xử lý sẽ chuyển tín hiệu đến bàn lập trình để nhân viên tổng đài nghe được tiếng reo. http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=426 Tue, 03 Apr 2012 02:30:35 GMT Tổng đài IKE - 816 DK Tính năng sản phẩm:Lưu giữ các thông tin gọi vào và gọi đi từ các máy nhánh. Nhận tín hiệu cuộc gọi từ nơi khác gọi vào. Sau khi xử lý sẽ chuyển tín hiệu đến bàn lập trình để nhân viên tổng đài nghe được tiếng reo. http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=425 Tue, 03 Apr 2012 02:19:48 GMT Tổng đài IKE - 816 BC Tính năng sản phẩm:Lưu giữ các thông tin gọi vào và gọi đi từ các máy nhánh. Nhận tín hiệu cuộc gọi từ nơi khác gọi vào. Sau khi xử lý sẽ chuyển tín hiệu đến bàn lập trình để nhân viên tổng đài nghe được tiếng reo. http://vdtvietnam.vn/news_detail.html?news_cart_id=&id=424 Tue, 03 Apr 2012 02:09:01 GMT VDTVietNam RSS Home Về trang chủ RSS của VDTVietNam http://vdtvietnam.vn/rss/ Tue, 07 Dec 2021 13:00:55 GMT