Call: 0913.622.418
Call: 0913.622.418
Call: 0913.622.418
Call: 0913.622.418
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3508

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Bộ đàm Kenwood TK308  (99 kênh)

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Bộ đàm cầm tay TK P701(V)

-14%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.150.000
Bộ đàm 2 tần số Kenwood TH-UVF5

-9%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.500.000
Call: 0913.622.418
Call: 0913.622.418